Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Nasza oferta to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - tu znajdziesz swoje miejsce!

Proponujemy, aby uczeń realizował trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym w grupach  przedmiotowych, co gwarantuje realizację tych przedmiotów zgodnie z preferencjami.
Wskazane profile sugerują dalsze kształcenie.

Z matematyką rozszerzoną:

profil   politechniczny

język   angielski

matematyka

fizyka

  lub

język   angielski

matematyka

chemia

 rysunek   techniczny

profil   ekonomiczno - administracyjny

język   angielski

matematyka

geografia

   lub

język   angielski

matematyka

biologia

 informatyka w ekonomii

Z geografią rozszerzoną:

profil   ekonomiczno - administracyjny

język   angielski

geografia  

matematyka

informatyka w ekonomii

profil   turystyczno – rekreacyjny

 język   angielski

geografia

biologia  

ekonomia w praktyce

Z biologią lub chemią rozszerzoną:

 profil   turystyczno – rekreacyjny

 język   angielski

biologia  

geografia

 ekonomia w praktyce

profil   medyczno – farmaceutyczno - kosmetologiczny

 język   angielski

biologia  

chemia

   lub

 język   angielski

biologia 

matematyka

   lub

 język   angielski 

chemia

matematyka

 język angielski w medycynie

Z językami rozszerzonymi:

 profil komunikacji społecznej

 język angielski

język polski

historia

 język polski w dziennikarstwie

Podstawą utworzenia profilu jest grupa co najmniej 7 uczniów.

Ponadto istnieje możliwość przygotowywania się do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z innych przedmiotów w ramach kół.
 Zapewniamy:
 1. Profesjonalną kadrę
 2. Nowoczesne pracownie przedmiotowe
 3. Wsparcie ze strony szkoły
 4. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele są egzaminatorami OKE, czynnie uczestniczą w jej pracach, co umożliwia precyzyjne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

 TO NAS WYRÓŻNIA

 • Doświadczona kadra pedagogiczna
 • Wysoki przyrost wiedzy - EWD - jeden z najwyższych w powiecie
 • Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
 • Sukcesy sportowe
 • Sukcesy w konkursach
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Program stypendialny dla najlepszych uczniów
 • Obóz integracyjny dla klas pierwszych
 • Możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych
 • Bogata oferta wycieczek szkolnych
 • Systematyczne wyjazdy do krakowskich teatrów
 • Współpraca ze środowiskiem
 • Atmosfera szkolna