Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2022/2023

 Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2022

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2023

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 04.03.2023

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 do 28.04.2023

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

04.05.2023 - 23.05.2023

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

10.05.2023- 23.05.2023

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 01.06.2023 - 19.06.2023

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

Termin wydania świadectw

 05.06.2021 - 10706.2023

 

07.07.2023

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 22.08.2023

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 21.08.2023

11.

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej  08.09.2023
     

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

23 - 25.08.2023

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2023 – kwalifikacja BUD.14

do 15.09.2022

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2023 - kwalifikacje BUD.14, BUD.12

              

                  10  - 14.01.2023

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2023

- kwalifikacja BUD.14

Ogłoszenia wyników w systemie

Przekazania certyfikatów

 

13 - 16.01.2023

                 

                   31.03.2023

                    07.04.2023

 

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji czerwiec - lipiec 2023 BUD.14

                 do 07.02.2023

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji  czerwiec/lipiec 2021

                 02 - 07.06.2023

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2023

Ogółoszenie wyników w systemie

Przekazanie zertyfikatów

               10 - 13. 06 2023

 

                    31.08.2023

                     08.09.2023