Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin z kwalifikacji zawodowych


 

Informacje o egzaminie znajdują się na stronie: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691 

 

W sesji zimowej egzamin -  z kwalifikacji BD 30  dla uczniów klasy IV 

Termin składania deklaracji do 15 września 2021 r. - Formuła 2017

 

W sesji czerwiec-lipiec  - z kwalifikacji BUD 12 dla uczniów klasy III

Termin złożenia deklaracji do 7 lutego 2022 - Formuła 2019

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy złożyć w podanym terminie.

Złożenie deklaracji po wyznaczonym terminie daje możliwość zdawania egzaminu dopiero w kolejnej sesji

 

Deklaracje dla kwalifikacji dwuliterowych:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904130227489

 

Deklaracje dla kwalifikacji trzyliterowych:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20191024095225115