Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin z kwalifikacji


Informacje o egzaminie znajdują się na stronie OKE w Krakowie - http://www.oke.krakow.pl - w zakładce Egzamin z kwalifikacji. Ponadto informacje znajdują się również na stronie CKE - http://www.cke.edu.pl - w zakładce Egzamin zawodowy.

W sesji styczeń-luty  przeprowadzane są egzaminy:

  • z kwalifikacji B.18 dla uczniów klasy III i uczniów klasy czwartej poprawiających egzamin,
  • z kwalifikacji B.30 dla uczniów klasy IV.

W sesji maj-czerwiec-lipiec przeprowadzany jest egzamin z kwalifikacji B.33 klasy III i absolwentów poprawiajacych egzamin. Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy złożyć w terminie podanym na tablicy ogłoszeniowej Szkoły.