Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin maturalny


Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/22 znajdują się na stronie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120219305 - Formuła 2022

Terminy dla uczniów:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy%20dla%20uczni%C3%B3w%20klas%20maturalnych%20w%20roku%20szkolnym%202021-2022.pdf

Deklaracje maturalne - termin złożenia do 30 września 2021

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190902123924531