Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


Procedury:

Egzamin maturalny odbywać się będzie według nowych zasad obowiązujących od 2015 r. i opisanych w procedurach zawartych na stronie OKE w Krakowie - http://www.oke.krakow.pl - w zakładce Egzamin maturalny / organizacja egzaminu maturalnego - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

 

Podstawa programowa:

Wymagania opisane są w podstawie programowej, którą znajduje sie m. in. na stronie CKE - http://www.cke.edu.pl - w zakładce Egzamin maturalny "Egzamin w nowej formule". Tam znajdują się rownież informatory dotyczące egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz przykładowe arkusze. Informacje te znajdują się również na stronie OKE w Krakowie

 

Egzaminy próbne:

W naszej szkole planowane jest przeprowadzenie egzaminów próbnych zgodnie z nowymi wymogami w oparciu o materiały przygotowane przez WSiP (pod koniec października), OPERON (pod koniec listopada) i CKE (w połowie grudnia). Ponadto będą prowadzone dodatkowe wewnętrzne egzaminy w oparciu o dostepne materiały