Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Brązowa tarcza 2021

W tegorocznym ogólnopolskim XXIII Rankingu Szkół Perspektyw nasze Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane tytułem „Brązowej Szkoły 2021”, który jest ogólnopolskim znakiem jakości szkoły. Jest to powtórzenie sukcesu z poprzeniego roku chociaz obecnie zajeliśmy wyższe miejsce w rankingu. Wysoka pozycja to wynik współpracy grona pedagogicznego, ambicji uczniów, rodziców i samorządu gminnego dbającego o warunki pracy.

 2021-brazowe-liceum-perspektywy

 

 https://licea.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-glowny-liceow?pageIndex=14&pageSize=50

Fundacja Edukacyjna Perspektywy: Ranking Perspektyw to „profesjonalnie uporządkowana informacja”, robiona z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. No właśnie – obiektywnych!

W Rankingu korzystano wyłącznie z danych pochodzących z zewnętrznych źródeł jak: okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Kryteria te są powszechnie znane i oczywiste: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych i rozszerzonych, sukcesy uczniów w olimpiadach. Nie ma tu subiektywnych wskaźników typu „opinia wśród rodziców” czy „poziom zadowolenia uczniów” – bo nie da się tego wiarygodnie zmierzyć.

Ranking wskazuje najlepsze licea uczniom, którzy mają najwyższe oczekiwania, ale jednocześnie może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze szkoły tym, którzy nie osiągają najwyższych wyników i licea ze szczytu listy są dla nich nieosiągalne. Życzymy mądrego wyboru.