Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Technik programista to zawód przyszłości

LO programista 2

Technikum programistyczne w naszej szkole to idealny kierunek dla każdego, kto chociaż przez chwilę chce mieć pełną kontrolę nad tym, co zaraz się wydarzy. W okolicy jesteśmy jedną z niewielu szkół oferujących taki kierunek. Honorowy patronat AGH, wykwalifikowani nauczyciele-pasjonaci, nowoczesny sprzęt i przyjazna atmosfera - w takich warunkach nie ma szans na niepowodzenie. Informatyk to ogólny zawód, najczęściej kojarzony z pracą w gminie lub szkole. Technik programista to zawód przyszłości, który nie tylko zapewni dobre zarobki czy łatwe znalezienie pracy, ale także satysfakcję i realny wpływ na wirtualną rzeczywistość. Co więcej - żeby zostać programistą, nie trzeba kończyć wymagających studiów. Już u nas nauczycie się tworzenia stron internetowych, zarządzania bazami danych czy wyszukiwania błędów w kodach. Komendy w Linuxie, języki programowania - wszystko da się zrozumieć, wystarczy odpowiednie miejsce. 🙂
 
Rekrutacja w naszej szkole wciąż trwa, podejmijcie dobrą decyzję

Rekrutacja 2022

REKRUTACJA DO LICEUM I TECHNIKUM W LIPNICY WIELKIEJ

 

Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. wnioski o przyjęcie do szkół oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można składać w sekretariacie lub pokoju nauczycielskim w godzinach pracy: 

 

 

 

 PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

 

    8:00 – 12:00 pokój 108 (sekretariat)     

    12:15 – 15:00 pokój 309 (pokój nauczycielski)

 

 

PIĄTEK

 

 

    7:30 – 11:30 pokój 108 (sekretariat)

    11:30 – 15:00 pokój 309 (pokój nauczycielski)

 

 

 

               ZAPRASZAMY!   

 

 

Sukcesy naszych maturzystów

Poznaliśmy osiągniecia naszych tegorocznych maturzystów, którzy zmierzyli się z jednym z najważniejszych uczniowskich egzaminów. Wyniki tegorocznych matur uczniowie mogli sprawdzić 5 lipca na kontach w systemie ZIU. Nasi uczniowie po raz kolejny nie zawiedli i poradzili sobie znakomicie.

Średnia ich wyników jest o kilka lub nawet kilkanaście procent wyższa od tej uzyskanej w innych szkołach naszego powiatu, województwa, a nawet wyższa od średniej krajowej. Uczniowie naszego liceum uzyskali średnią 72% z matematyki podstawowej, podczas gdy średnia w Polsce to jedynie 56%. Średni wynik z języka polskiego na poziomie rozszerzonym również przewyższa średnią krajową o aż 18%. Co więcej, egzamin z języka angielskiego i polskiego  zdało 100% uczniów. Wyniku takiego z języka polskiego nie uzyskała żadne liceum w powiecie nowotarskim. Maturę z matematyki zdało 90% uczniów, ale jak wiadomo, wynik ten może ulec zmianie ze względu na możliwość poprawki. Sukces ten wypracowali sobie uczniowie przy pomocy nauczycieli, wieloletnich egzaminatorów. Praca w ramach konsultacji usprawniła i ułatwiła dobre przygotowanie do matury, czego wynikiem jest wysoka zdawalność egzaminu. Zajęcia w małych grupach także przyczynia się do tego osiągnięcia, na które jak widać potrafią zapracować nie tylko bardzo zdolni uczniowie, ale i ci słabsi. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

100 % zdawalność matury w naszym Liceum

Nasi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego drugi raz z rzędu w 100% zdali egzamin maturalny. To wynik o 11% wyższy od zdawalności krajowej dla liceum. Jest to ogromny sukces dla maturzystów i nauczycieli, którzy bezinteresownie pracowali z młodzieżą w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów. Nasi maturzyści zawsze należeli do ścisłej czołówki zarówno pod względem zdawalności jak i osiąganych wyników. Wskaźniki EWD nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jakości kształcenia w naszych szkołach. Również absolwenci naszego Technikum bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem maturalnym uzyskując zdawalność o 8% wyższą od średniej krajowej dla technikum.

Jesteśmy szkołami otwartymi na każdego ucznia. Zarówno umiemy rozwijać zdolności tych najlepszych jak i pracować z uczniem mającym trudności w nauce.