Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin zawodowy z kwalifikacji

Na bardzo wysokim poziomie plasują się w naszym Technikum egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Zarówno pod względem zdawalności jak i osiągniętych średnich wyników, nasi uczniowie i absolwenci należą do ścisłej czołówki potwierdzając wysoką jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole. Zespołowi nauczycieli przedmiotów zawodowych przewodniczy dr Jakub Sikora - wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.