Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

XII - Koło naukowe z matematyki

W ramach MCHE swoją działalność rozpoczęło koło naukowe z matematyki, w którym udział biorą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Zajęcia rozpoczęły się od wykladu i ćwiczeń prowdzonych przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony szkoły opiekunem koła jest pani Zofia Lichosyt

8 XI - Stypendia Premiera

W środę 8 listopada 2017 roku w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów 307 stypendystom z województwa małopolskiego. Wyróżnionym uczniom dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Wśród stypendystów byli również nasi uczniowie: Michał Wziątek z Liceum Ogólnokształcącego i Daniel Wierzbiak z Technikum.

Czytaj więcej...

20 I - Bal studniówkowy Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

20 stycznia 2018 roku nasi przyszli maturzyści bawili się na tradycyjnym balu studniówkowym. Uroczystość odbyła się w restauracji „Babiogórska” w Zubrzycy Górnej. Tutaj, o godzinie 18.00 Pan Dyrektor Franciszek Sojka zaprosił do poloneza uczniów klas III A i IV C. Zatańczyli oni piękny taniec narodowy, który po raz dwudziesty poprowadził Pan Dyrektor Jan Kuliga.

Czytaj więcej...

Ewaluacja zewnętrzna w Technikum.

W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w roku szkolnym 2017/2018 Technikum w Lipnicy Wielkiej objęte zostało ewaluacją zewnętrzną problemową w zakresie wymagań „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. W okresie od 23 stycznia do 05 lutego b.r., wizytatorzy Kuratorium Oświaty wykonują czynności ewaluacyjne w zakresie:

  • obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
  • przeprowadzają ankiety z uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrektorem szkoły,
  • przeprowadzają wywiad z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi i dyrektorem szkoły,
  • analizują dokumentację szkolną,
  • obserwują życie szkolne.

Z zakończonej ewaluacji przygotowany zostanie raport, który będzie opublikowany na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji jest dostępny pod linkiem: http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=608&id=0


 

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ