Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzaminy z kwalifikacji w Technikum

W trakcie nauki w Technikum uczniowie zdają trzy egzaminy z kwalifikacji zawodowych:  dwa w klasie trzeciej i jeden w klasie czwartej. Po zdaniu egzaminu pisemnego i praktycznego z każdej kwalifikacji otrzymują świadectwa potwierdzające daną kwalifikację. Po ukończeniu Technikum i zdaniu egzaminów z kwalifikacji otrzymują dyplom Technika Budownictwa.

W styczniu b.r. zostały przeprowadzone egzaminy z kwalifikacji B.18 „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich” dla uczniów klasy trzeciej, przy obecności egzaminatora OKE. Egzamin praktyczny przeprowadzony został w 4 sesjach egzaminacyjnych, po trzech uczniów w każdej sesji. W przypadku egzaminu praktycznego B.18 uczniowie mieli do położenia tynk mozaikowy oraz wymurowanie fragmentu ściany z cegły pełnej. Na wykonanie zadania każdy zdający miał 210 minut. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie i wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem. Sprawnie i szybko wykonali zadanie. Egzaminy przebiegały w przyjaznej atmosferze.

Z kolei uczniowie klasy czwartej zdawali  egzamin z kwalifikacji B.30 „Sporządzania kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej”, z wykorzystaniem komputerowego programu do kosztorysowania.

W czerwcu uczniowie klasy trzeciej będą zdawać jeszcze egzamin z kwalifikacji B.33 „Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych”. Będziemy trzymać za nich kciuki!