Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zdali w maturę w 100%

Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego kolejny raz zdali maturę w 100% i tym samym znaleźli się w grupie wiodących szkół powiatu i województwa. Sredni wynik krajowy to 89,3% dla powiatu nowotarskiego 90% a dla województwa małopolskiego  to 91%.

Średnie z poszczególnych przedmiotów również są wyższe od średnich krajowych jak również wojewódzkich i powiatowych.  Po wszystkich sesjach średni wynik z języka polskiego to 57% a dla powiatu nowotarskiego to 53%. Podobnie jest z matematyki - średni wynik to 63% przy średnim wyniku powiatowym 59%. Gratulujemy zadjacym i nauczycielom osiągniętych sukcesów.